Markedsundersøkelser

M-Brain hjelper deg å fange hele bildet av ditt marked

M-Brain hjelper deg å med å vise hele bildet av ditt marked

market-research-326441132

Vi har lokal ekspertise med tilgang til lokale informasjonskilder og kontakter i dine markeder. Gjennom primære markedsundersøkelser kan vi hjelpe dere med markedsintervjuer av kunder og andre interessenter, som gir et klarere bilde av de dagligdagse realitetene deres bedrift står ovenfor i ditt område. Med sekundære markedsundersøkelser hjelper vi deg å samle sammen lokal markedsinnsikt gjennom tredjepartskilder.

I markedsundersøkelsesprosjekter vil du nyte fordelen av vår enestående tilgang til:

  • Profesjonelle bedriftsinformasjonsdatabaser
  • Lokale undersøkelseskapasiteter
  • Uniforme globale kvalitetsstandard
  • Raske responstider gjennom et robust leveringssystem

Enten du velger rapporter fra markedsundersøkelser fra primær- eller sekundærmarkedet, vil du alltid sitte igjen med en bedre forståelse av markedet. Ved ytterligere behov kan vi også assistere med analyser knyttet til medieomtale, strategi og konkurrent- og bransjeanalyser, med videre.

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakt oss

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close