Kotimainen Med Group, joka tunnetaan nimellä ONNI, saa tukea liiketoimintaansa M-Brainin palveluista. Henkilöstö hyödyntää M-Brainin toimittamaa tietoa monin tavoin päivittäin.

ONNI on suomalainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveysalan yritys, joka on ottanut missiokseen olla Suomen sosiaali- ja terveysalan vastuullisin yritys, sekä toimia asiakkaidensa, henkilöstönsä ja yhteisön arjessa ja elämän käänteissä tinkimättömänä tukena.

Yhtiö on jakautunut kahteen liiketoimintaan: ONNI hoivaan ja ONNI terveyteen. ONNI hoiva palvelee sekä julkisen sektorin palveluntarjoajia että yksityisasiakkaita kotiin vietävissä hoivapalveluissa. ONNI terveys tarjoaa ensihoitoa sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalveluita ja on alan johtavia toimijoita Suomessa. Työntekijöitä ONNIlla on 4200.

 

Käytössä sekä mediaseurantaraportti M-Update että Industry Insights -toimialaseurantapalvelu

ONNIn Head of Marketing Anna Korpivaara vastaa yhtiön markkinoinnista, ulkoisesta viestinnästä ja vastuullisuudesta sekä yhteiskuntavastuuseen kuuluvien ONNI klubien toiminnasta. Hän kertoo tarkemmin, kuinka ONNI hyödyntää M-Brainin mediaseuranta- ja toimialauutisointipalveluita.

– Saamme toimialatiedon Industry Insights -uutiskirjeen avulla vaivattomasti kaikkien liiketoiminta-alueiden ja myynnin käyttöön. Uutiskirjeen päivittäisessä jakelussa on noin 30 ihmistä ja käyttötavat vaihtelevat toimenkuvasta riippuen. Samassa uutiskirjeessä tulee myös mediaseurantaraportti M-Update.

Med Groupilla oli käytössään M-Brainilta sekä Industry Insights että M-Update jo Korpivaaran aloittaessa tehtävässään. Yhteistyö M-Brainin ja Med Groupin välillä on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Korpivaara kiittelee M-Brainin yhteyshenkilöiden ammattitaitoa ja palvelualttiutta.

– Koska M-Brainin palvelu on päivittäinen työkalu kymmenille onnilaisille, joustava ja nopea yhteistyö- M-Brainin yhteyshenkilöiden kanssa on oleellista. Seurattavan medialistan ja käyttäjien päivittäminen on helppoa ja mutkatonta ja tarvitsemansa avun saa yleensä saman päivän aikana.

 

ONNIn Head of Marketing Anna Korpivaara

 

Yhteistyö M-Brainin kanssa pelaa mainiosti

ONNIlla ei palvelun käytössä ole ilmennyt haasteita, vaan sitä on päivitetty erittäin joustavasti liiketoiminnan ja tavoitteiden päivittymisen myötä, Korpivaara kertoo.

– Päivittäinen uutiskirje verkko-osumista helpottaa työtämme huomattavasti. Toimialatieto tulee suoraan sähköpostiin kerran päivässä. Meillä säästyy aikaa ja vaivaa, kun M-Brain tuottaa oikeat osumat kattavasti Suomen valtakunnallisista ja paikallisista medioista.

Yhteistyötä M-Brainin kanssa Med Groupin Head of Marketing Anna Korpivaara kuvaa sanoilla nopea, luotettava ja joustava.

 

ONNI mukaan YK:n Global Compact -aloitteeseen

Kysyimme Anna Korpivaaralta vielä haastattelun lopuksi, mitä uutta Med Groupissa on tekeillä tänä vuonna.

– Olemme liittyneet YK:n Global Compact -aloitteeseen talvella 2020 ja julkaisseet ensimmäisen vastuullisuusraporttimme.

– Yritysvastuu ja työ sen vahvistamiseksi on kiinteä osa ONNIn arvoja, toimintastrategioita, johtamista ja päivittäistä työtä. Työmme tavoitteena on toteuttaa oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kokonaistavoitteemme on olla sote-alan vastuullisin toimija.

Kevään ja kesän poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta ONNIn ensihoidon, lääkäripalveluiden, henkilökohtaisen avun ja kotihoidon ammattilaiset ovat jatkaneet tärkeää työtään asiakkaiden hyväksi. ONNI on myös muuttanut palvelujaan poikkeusaikaan sopivaksi tarjoamalla asiointi- sekä kauppa-apua ikäihmisille tänä haastavana aikana.

 

Lue lisää ONNIsta ja yhtiön vastuullisuusraportista.

Tutustu tarkemmin myös M-Brainin mediaseuranta- ja toimialaseurantapalveluihin!

Close
M-Brain.com