Markkinatiedon systemaattinen hallinta

M-Brain - Markkinatiedon systemaattinen hallinta

Tiedon määrän lisääntyessä sen hallintaan ja hyödyntämisen optimointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota.

M-Brainilla on yli 20 vuoden kokemus asiakkaidemme markkinatiedon hallintaan liittyvien toimintojen systemaattisesta kehittämisestä ja luotettuna yhteistyökumppanina toimimisesta. Reilusti yli 1000 toteutettua tiedonhallinnan konsultointiprojektia sekä säännöllisesti toteuttamamme globaali markkinatiedon kehitystä seuraava tutkimus ovat tuoneet meille edelläkävijän aseman tiedonhallintaan liittyvässä konsultoinnissa.

Mitä hyötyä markkinatiedon systemaattinen hallinta ja kehittäminen tuovat organisaatiollesi?

 • Opit luomaan ja jatkojalostamaan tietoa tiimien välisenä yhteistyönä
 • Muutat tiedon aidoksi kilpailuetua tuovaksi työkaluksi
 • Tehostat päätöksentekoasi
 • Säästät aikaa ja rahaa

Miten M-Brain voi auttaa sinua markkinatiedon hallinnassa?

Yhteistyö M-Brainin kanssa tuo markkinatiedon hallintaan järjestelmällisyyttä ja mahdollisuuden hyötyä tiedonhallinnan parhaista käytänteistä, joita olemme keränneet ja jalostaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa. Saat käyttöösi pitkän kokemuksemme ja harjaantuneet asiantuntijamme. Lisäksi pääset halutessasi vertaamaan omaa markkinatiedonhallinnan tasoasi verrokkiorganisaatioiden ja maailman johtavien toimijoiden tekemiseen.

Konkreettisena työkaluna markkinatiedon hallinnan kehittämisessä M-Brain käyttää luomaansa Markkinatiedon viitekehystä. Se rakentuu yhdeksän keskeisen menestystekijän varaan, joita arvioimalla voidaan selvittää, millä tasolla organisaation markkinatiedon hallinta on ja mitkä voisivat olla seuraavat kehitystoimenpiteet. M-Brainin luoma ainutlaatuinen markkinatiedon viitekehys on auttanut satoja yrityksiä kehittämään markkinatiedon hallintaansa huipputasolle. Yhteistyömme aikana hyödyt myös seuraavista ansioistamme:

 • Lukuisien julkaisujen, tapahtumien sekä tutkimus- ja asiakastyön tuoma ajatusjohtajuus markkinatiedon hallinnan saralla
 • Maailman suurin tietokanta markkinatiedon hallintaan liittyvästä vertailutiedosta
 • Laajasti tunnettu toimialaa koskeva käsikirja Handbook of Market Intelligence (jo kolmas painos)
 • Tapausesimerkkejä johtavien yritysten tavasta hyödyntää markkinatietoa
 • Testattu systemaattinen markkinatiedon viitekehys tiedonhallinnan tason ja aukkojen tunnistamiseksi
 • Yksilölliset ratkaisut tiedon hyödyntämiseen liittyvään konsultointiin, suunnitteluun, kehittelyyn, analysointiin, koulutukseen ja toteuttamiseen
 • Paikallista palvelua tarjoavat toimistot eri puolilla maailmaa
Global Intelligence Survey 2019 whitepaper cover pic

Lisätietoa siitä, miten markkinatietoa hyödynnetään globaalisti päätöksenteon tukena, saat myös tutustumalla viimeisimmän Global Intelligence Survey 2019 -kyselytutkimuksen tuloksiin.

Mitä markkinatiedon hallinnan kehittäminen on käytännössä?

Kuten kaikissa kehityshankkeissa, ensimmäisenä tehtävänä on arvioida, millä tasolla markkinatiedon hallinta on nyt. Lähtötilannekartoitus antaa käsityksen siitä, millä alueilla haasteita on eniten ja mistä kehitystyö kannattaisi aloittaa. Lähtötilannekartoituksen tulokset analysoidaan huolellisesti, jonka jälkeen M-Brainin asiantuntijat hyödyntävät erilaisia moneen kertaan testattuja metodeja ja malleja auttaessaan asiakkaita lanseeraamaan, kehittämään ja täysimittaisesti hyödyntämään markkinatiedon hallintaan liittyviä toimintoja. Käytännössä toteutamme erilaisia vertailuanalyyseja, workshop-koulutuksia, valmennuksia sekä konsultointi-, kehitys- ja muutosprojekteja.

Markkinatiedon hallintaprojektin lopputuloksena asiakas saa yksityiskohtaisen tiekartan, joka viitoittaa seuraavat askelet kohti entistä laadukkaampaa markkinatiedon hallintaa. Lisäksi projekti kehittää asiakasorganisaation sisäistä ymmärrystä markkinatiedon merkityksestä ja parhaista käytännöistä sen hyödyntämiseksi.

Haluatko kuulla lisää markkinatiedon systemaattisesta hallinnasta?

Ota yhteyttä! Kuulemme mielellämme haasteistasi ja kerromme lisää siitä, miten voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi hyödyntämään markkinatietoa paremmin.

 

Ota yhteyttä

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close