Media-analyysit

M-Brain - Media-analyysit

Media-analyysit auttavat mittaamaan organisaatiollesi tai tietylle markkinointi- tai viestintäkampanjallesi asetettuja tavoitteita, opastavat tulevan suunnittelussa ja auttavat määrittelemään, mitä toimenpiteitä kannattaa jatkossa kehittää.

Media-analyysien avulla saat objektiivisen näkökulman yrityksesi ja sidosryhmiesi julkisuuteen

M-Brainin Media-analyysipalvelut lähtevät tyypillisesti liikkeelle asiakastarpeen kartoituksesta. Tarvekartoitus tehdään viestinnällisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidesi näkökulmasta, ja sen pohjalta organisaatiollesi määritellään:

 • riittävän kattavat mediaseurannan lähteet
 • relevantin tiedon tunnistamisen kriteerit
 • tarkoituksenmukaiset ansaitun julkisuuden mittarit ja arvioinnin näkökulmat
 • optimaalinen analyysisykli

Mitä hyötyä M-Brainin media-analyyseistä on?

Media-analyysit mahdollistavat kuluttajarajapinnassa esiintyvien ilmiöiden tunnistamisen ja luovat selkeän kuvan julkisuuden ajankohtaisista aiheista. Analyysi kuvaa aina oleellisen tiedon kompaktissa formaatissa ja sen avulla on helpompaa todentaa sekä konkretisoida oman viestintätyön tuloksia. Myös tavoitteiden arviointi paranee media-analyysin avulla. Analyysin tulokset auttavat mittaamaan sitä, millä tasolla yrityksen viestintästrategian tavoitteet on saavutettu. Systemaattinen mittaaminen tukee pitkän aikavälin suunnittelua.

M-Brain on liiketoimintatiedon jalostamiseen erikoistunut kumppani. Aikaasi säästyy, kun tiedon jalostaminen toteutetaan asiantuntijatyönä. Julkisuutta voidaan analysoida eri näkökulmista, jolloin on oleellista valita organisaatiota parhaiten palvelevat mittarit. Kokeneet asiantuntijamme valitsevat yhdessä kanssasi juuri teidän tarpeisiinne parhaiten soveltuvat mittarit. Objektiivisesti tuotetuista analyysiyhteenvedoista saat luotettavan kuvan, joka luo vakaan pohjan myös viestintätoimenpiteiden jatkokehitystyölle.

Mitä tietoa media-analyysin avulla saadaan?

Media-analyysi voi keskittyä siihen, millainen julkisuus organisaatiollasi on, tai se voidaan räätälöidä koskemaan vain jotain tiettyä sinua kiinnostavaa teemaa. Analyysi koostuu suorituskykymittareiden taulukoista, kaaviokuvista, kirjallisesta tiivistelmästä ja johtopäätöksistä sekä keskeisten havaintojen esittelystä. Analyysit voivat olla jatkuvia, tai niitä voidaan tehdä tiettyä tarkoitusta varten. Media-analyyseissa yleisesti käytettyjä mittareita ovat:

 • julkisuuden määrä ja sävy
 • huomioarvo ja yleisömäärä
 • teemat, mielipidejohtajat ja -vaikuttajat
 • PR-toimien vaikutus
 • avainviestien leviäminen
 • share-of-voice-osuuksien vertailu
 • tärkeimmät mediat

Miten media-analyysin tulokset muutetaan toiminnaksi?

Kun media-analyysien keskeiset havainnot on löydetty, autamme sinua muuttamaan tulokset konkreettiseksi toiminnaksi. Avullamme tulkitset ja hyödynnät viestinnän mittaamisen ja analysoinnin tuloksia sekä integroit arviointitoimenpiteet viestinnän johtamisen prosessiin. Toimintatapamme auttaa tekemään näkyvämmäksi sitä, miten ulkoinen viestintä tukee organisaation toimintaa, kun tavoitteena on koko organisaation menestyminen. Lisäksi kehitämme yhdessä kanssasi kullekin viestintäaktiviteetillenne parhaat mahdolliset onnistumista arvioivat mittarit. Lopuksi linkitämme ne liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, ja näin todennamme viestintätyösi arvoa. Lue myös blogista miten saat media-analyysista enemmän irti.

Haluatko tietää lisää julkisuuden mittaamisesta ja arvioinnista? Ota yhteyttä, kuulemme mielellämme haasteistasi ja kerromme lisää siitä, miten voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi viestinnän tehostamisessa.

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Ota yhteyttä

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close