Julkisuusanalyysi auttaa sinua mittaamaan organisaatiollesi tai tietylle markkinointi- tai viestintäkampanjallesi asetettuja tavoitteita, opastaen sinua suunnittelutyössäsi sekä tulevien toimenpiteiden määrittämisessä.

Media-analyysi tarjoaa sinulle objektiivisen näkökulman yrityksesi ja sidosryhmiesi medianäkyvyyteen

M-Brainin Media-analyysipalvelut lähtevät tyypillisesti liikkeelle asiakastarpeen kartoituksesta. Tarvekartoitus tehdään viestinnällisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidesi näkökulmasta, ja sen pohjalta organisaatiollesi määritellään:

 • Riittävän kattavat mediaseurannan lähteet
 • Kriteerit relevantin tiedon tunnistamiseksi
 • Asianmukaiset mittarit saavutetun mediajulkisuuden arvioimiseksi
 • Optimaalinen analyysisykli

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa medianäkyvyytesi mittaamisesta ja arvioinnista

Mitä hyötyjä M-Brainin media-analyysi tarjoaa?

Media-analyysit mahdollistavat kuluttajarajapinnassa esiintyvien ilmiöiden tunnistamisen ja luovat selkeän kuvan julkisuuden ajankohtaisista aiheista. Analyysi kuvaa aina oleellisen tiedon kompaktissa formaatissa ja sen avulla on helpompaa todentaa sekä konkretisoida oman viestintätyön tuloksia. Myös tavoitteiden arviointi paranee media-analyysin avulla. Analyysin tulokset auttavat mittaamaan sitä, millä tasolla yrityksen viestintästrategian tavoitteet on saavutettu. Systemaattinen mittaaminen tukee pitkän aikavälin suunnittelua.

M-Brain on liiketoimintatiedon käsittelyyn erikoistunut kumppani. Aikaasi säästyy, kun tiedon jalostaminen toteutetaan asiantuntijatyönä. Julkisuutta voidaan analysoida eri näkökulmista, jolloin on oleellista valita organisaatiota parhaiten palvelevat mittarit. Kokeneet analyytikkomme työskentelevät kanssasi valiten tarpeisiisi parhaiten sopivat mittarit. Objektiivisesti tuotetuista analyysiyhteenvedoista saat luotettavan kuvan, joka luo vakaan pohjan myös viestintätoimenpiteiden jatkokehitystyölle.

 

Mitä tietoa media-analyysin avulla saadaan?

Julkisuusanalyysi voi keskittyä organisaatiosi medianäkyvyyteen tai se voidaan räätälöidä tarkastelemaan mitä tahansa sinua kiinnostavaa teemaa. Analyysi koostuu taulukoista ja kaavioista, kirjallisesta yhteenvedosta ja päätelmistä sekä keskeisten havaintojen esittelystä. Analyysi voi olla jatkuva tai se voidaan toteuttaa kertaluontoisesti tiettyyn tarpeeseen vastaamaan. Media-analyyseissa yleisesti käytettyjä mittareita ovat:

 • julkisuuden määrä ja sävy
 • huomioarvo ja tavoittavuus
 • teemat ja mielipidevaikuttajat
 • viestintätoimenpiteiden vaikutus
 • avainviestien läpimeno
 • share of voice -vertailu
 • tärkeimmät mediat

Miten media-analyysin tulokset muutetaan toiminnaksi?

Kun media-analyysien keskeiset havainnot on löydetty, autamme sinua muuttamaan tulokset konkreettiseksi toiminnaksi. Avullamme tulkitset ja hyödynnät viestinnän mittaamisen ja analysoinnin tuloksia sekä integroit arviointitoimenpiteet viestinnän johtamisen prosessiin.

Toimintatapamme auttaa tekemään näkyvämmäksi sitä, miten ulkoinen viestintä tukee organisaation toimintaa, kun tavoitteena on koko organisaation menestyminen. Lisäksi kehitämme yhdessä kanssasi kullekin viestintäaktiviteetillenne parhaat mahdolliset onnistumista arvioivat mittarit. Lopuksi linkitämme ne liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, ja näin todennamme viestintätyösi arvoa. Lue myös blogista miten saat media-analyysista enemmän irti.

Ota yhteyttä!

Kuulemme mielellämme haasteistasi ja kerromme lisää siitä, miten voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi julkisuuden mittaamisessa ja arvioinnissa sekä viestinnän tehostamisessa.

 

Close