Kiinnostaako sinua markkinaselvitys ketterällä otteella organisaatiosi budjettiin ja aikatauluun sovitettuina?

Päätöksenteon tueksi tarvitaan aina tietoa. Liittyipä tietotarpeesi kilpailuaseman parantamiseen, uusille markkinoille laajenemiseen, partnereitten tunnistamiseen tai asiakasymmärryksen lisäämiseen, M-Brain auttaa sinua keräämään ja analysoimaan siihen liittyvän olennaisen tiedon.

Tuottamamme strategiset analyysit auttavat ymmärtämään markkinoita paremmin ja kilpailemaan tehokkaammin. Analyysit auttavat tunnistamaan mahdollisuuksia yrityksen kasvuun, kuten ymmärtämään asiakastarpeita, kartoittamaan uutta markkina-aluetta sekä löytämään yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Teemme aina kohdennetun analyysin haluamaasi kokonaisuuteen liittyen, ja sisällytämme analyysiin perustelut strategiaasi varten.

Tilaa case-esimerkit strategisista analyyseistämme

Mitä hyötyä strategisista analyyseista on?

Strategisten analyysien avulla voit:

 • Pysytellä edellä kilpailijoitasi
 • Parantaa ymmärrystäsi kilpailukentästä ja sen potentiaalisista häiriötekijöistä
 • Lisätä asiakastuntemustasi
 • Kohdentaa liiketoimintaasi nopeimmin kasvaville asiakasryhmille tai tuotesegmenteille
 • Tunnistaa uusia markkinoita, segmenttejä ja mahdollisuuksia
 • Pysytellä etäällä markkinoista, jotka eivät ole vielä valmiita tuotteillesi
 • Vähentää oikeiden päätösten tekemiseen käytettävää aikaa ja energiaa
 • Arvioida uudelleen liiketoimintasi reunaehtoja ja varautua tulevaisuuteen

Miten strateginen analyysi käytännössä syntyy?

Aloitamme koostamalla jo olemassa olevan tiedon toimialastasi, liiketoiminnastasi, ja strategisista tavoitteistasi. Sen perusteella laadimme räätälöidyn projektisuunnitelman, jonka tavoitteena on vastata juuri teille relevantteihin kysymyksiin. Kun projektisuunnitelma on laadittu ja hyväksytty, käynnistämme tiedonkeruun. Paikalliset tutkimustiimimme mahdollistavat yksityiskohtaisen tiedon keräämisen yli 100 maassa. Tietoa kerätään monipuolisesti erilaisista sekundäärilähteistä ja tarpeen mukaan myös kysely- ja haastattelututkimusten avulla.

Strategisessa analyysiprojektissa saat konsulttiemme laajan osaamisen käyttöösi. Kokeneet eri alojen asiantuntijamme soveltavat ymmärrystään eri toimialoilta ja erilaisista metodeista juuri sinun tarpeisiisi. Hyödynnämme tietoa toimialarajojen yli niin, että eri toimeksiantojen parissa kehittämämme parhaat käytännöt tulevat myös sinun hyödyksesi. Projektin analyysivaiheessa käytämme erilaisia metodeja ja viitekehyksiä sekä visualisointeja, jotta tieto voidaan esitellä mahdollisimman toimivassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Käytämme myös työpajamenetelmiä erilaisten sidosryhmien näkökulmien ymmärtämiseen ja yhteensovittamiseen.

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!

 

M-Brainin markkinaselvitys - strategiset analyysit

Esimerkkejä strategisten analyysien teemoista:

 • Kilpailijakentän kartoittaminen
 • Kilpailijoiden syvällinen tunteminen
 • Asiakastarpeiden ymmärtäminen
 • Kuluttajakäyttäytymisen muutosten analysointi
 • Voittavien ja häviävien tuotteiden analysointi
 • Markkinan houkuttelevuuden arviointi
 • Markkinakoon arviointi ja kasvupotentiaali
 • Strategian laatiminen markkinoille menemiseksi
 • Ostokohteiden tunnistaminen ja vertailu
 • Partnereiden tunnistaminen ja vertailu
 • Trendien ja niiden merkityksen tunnistaminen
 • Skenaarioiden laatiminen

Millaisesta teemasta tarvitsisit lisätietoa päätöksentekosi tueksi?

Haluatko kuulla lisää M-Brainin strategisista analyyseista? Kuulemme mielellämme haasteistasi ja kerromme lisää siitä, miten voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi strategisessa päätöksenteossa.

M-Brainin vahvuudet strategisen tiedon tuottamisessa:

 • Joustava projektinhallinta ja avoin yhteistyö asiakkaan kanssa
 • Asiakaskohtaisesti räätälöidyt tutkimus- ja analyysimetodit
 • Maailmanlaajuinen kattavuus
 • Yli 20 vuoden kokemus

Kiinnostaako sinua markkinaselvitys ketterällä otteella organisaatiosi budjettiin ja aikatauluun sovitettuina? Tiimimme M-Brainilla voi auttaa sinua.

Ota yhteyttä!

Close
M-Brain.com