Social Media Ramverk

Sätt ett konkret ramverk för ert sociala medier arbete

Det är viktigt att bevaka sociala medier, men alla vet att det inte är tillräckligt. Att skapa en medveten och tydlig närvaro i sociala medier är inte enkelt. Men med M-Brain’s ramverk för sociala medier blir arbetet lättare.

Vårt ramverk hjälper till att:

  • Förklara de åtta nyckelfaktorerna som behöver finnas på plats för ditt sociala mediearbete.
  • Förtydliga flödet mellan dessa faktorer.
  • Utvärderar var du befinner dig just nu i förhållande till dessa faktorer.
  • Hjälpa dig att utveckla ditt arbete ytterligare.

M-Brain_Social_Media_Framework_052016

(Klicka på bilden för att förstora)

Sociala medier-strategi bygger på den interna strukturen

1. SÄTTA UPP MÅL är viktigt för att säkerställa att er sociala medier strategi ligger I linjer med er mission, vision och affärsidé.

2. SÄKERSTÄLLA MÅLGRUPPER OCH VAL AV KANALER är viktigt för att säkerställa att ni når era mål.

3. DEFINIERA AKTIVITETER är viktigt för att säkerställa att ni håller en rödtråd och inte vandrar iväg från era mål.

4. DEFINIERA BESLUTSFATTARE är ett viktigt steg för att säkerställa att strategin och planeringen verkställs och implementeras.

Implementation sker i den externa miljön

5. LYSSNA är enda sättet för att förstå vad sociala medier handlar om och vad som sker där. Det måste ske aktivt, medvetet och löpande.

6. ENGAGERANDE tvåvägs integration med dina målgrupper. Säkerställer att det ni utför i sociala medier inte sker isolerat utan integrerat.

7. MÄTA OCH UTVÄRDERA genomför ni för att säkerställa om ni har nått eller inte nått era mål och lyckats skapa dialog med den målgrupp som ni har försökt att nå.

Skapa energi

8. SKAPA EN KULTUR för att generera en energi i er sociala medier närvaro. En energi som skapar ett flöde för ständig utveckling av nyckelfaktorer och för er sociala medier närvaro generellt.

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakta

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close