Strategista tietoa päätöksenteon tueksi

Strategic Analysis - a Competitor Analysis Tool

Haluatko tehostaa kilpailuasemaasi, tunnistaa uusia mahdollisuuksia tai laajentaa toimintaasi uusille markkinoille?

Päätöksenteon tueksi tarvitaan aina tietoa. Jos haluat tehdä päätöksiä, joiden avulla tehostaisit kilpailuasemaasi, tarvitset tietoa kilpailijoistasi ja kilpailukentästä laajemmin. Jos tavoitteenasi on laajentaa toimintaasi uusille markkinoille, sinun on saatava tietoa mahdollisista uusista markkinoista ja niiden lainalaisuuksista.

Liittyipä tietotarpeesi millaiseen strategiseen päätökseen tahansa, M-Brain voi auttaa sinua keräämään ja analysoimaan siihen liittyvän olennaisen tiedon. Tuottamamme strategiset analyysit auttavat ymmärtämään markkinoita paremmin, kilpailemaan tehokkaammin ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia yrityksen kasvuun. Teemme aina kohdennetun analyysin haluamaasi kokonaisuuteen liittyen, ja sisällytämme analyysiin perustelut ja suositukset strategiaasi varten.

Mitä hyötyä strategisista analyyseista on?

Strategisten analyysien avulla voit:

 • Pysytellä edellä kilpailijoitasi
 • Parantaa ymmärrystäsi kilpailukentästä ja sen potentiaalisista häiriötekijöistä
 • Lisätä asiakastuntemustasi
 • Kohdentaa liiketoimintaasi nopeiten kasvaville asiakasryhmille tai tuotesegmenteille
 • Tunnistaa uusia markkinoita, segmenttejä ja mahdollisuuksia
 • Pysytellä etäällä markkinoista, jotka eivät ole vielä valmiita tuotteillesi
 • Vähentää oikeiden päätösten tekemiseen käytettävää aikaa ja energiaa
 • Arvioida uudelleen liiketoimintasi reunaehtoja ja varautua tulevaisuuteen

Miten strateginen analyysi käytännössä syntyy?

Aloitamme koostamalla jo olemassa olevan tiedon toimialastasi, liiketoiminnastasi, ja  strategisista tavoitteistasi. Sen perusteella laadimme räätälöidyn projektisuunnitelman, jonka tavoitteena on vastata juuri teille relevantteihin kysymyksiin. Kun projektisuunnitelma on laadittu ja hyväksytty, käynnistämme tiedonkeruun. Paikalliset tutkimustiimimme mahdollistavat yksityiskohtaisen tiedon keräämisen yli 100 maassa. Tietoa kerätään monipuolisesti erilaisista sekundäärilähteistä ja tarpeen mukaan myös kysely- ja haastattelututkimusten avulla.

Strategisessa analyysiprojektissa saat konsulttiemme laajan osaamisen käyttöösi. Kokeneet eri alojen asiantuntijamme soveltavat ymmärrystään eri toimialoilta ja erilaisista metodeista juuri sinun tarpeisiisi. Hyödynnämme tietoa toimialarajojen yli niin, että eri toimeksiantojen parissa kehittämämme parhaat käytännöt tulevat myös sinun hyödyksesi. Projektin analyysivaiheessa käytämme erilaisia metodeja ja viitekehyksiä sekä visualisointeja, jotta tieto voidaan esitellä mahdollisimman toimivassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Esimerkkejä strategisten analyysien teemoista:

 • Kilpailijakentän kartoittaminen
 • Kilpailijoiden syvällinen tunteminen
 • Asiakastarpeiden ymmärtäminen
 • Kuluttajakäyttäytysen muutosten analysointi
 • Voittavien ja häviävien tuotteiden analysointi
 • Markkinan houkuttelevuuden arviointi
 • Markkinakoon arvionti ja kasvun ennakointi
 • Strategian laatiminen markkinoille menemiseksi
 • Ostokohteiden tunnistaminen ja vertailu
 • Partnereiden tunnistaminen ja vertailu
 • Trendien ja niiden merkityksen tunnistaminen
 • Skenaarioiden laatiminen

Millaisesta teemasta tarvitsisit lisätietoa päätöksentekosi tueksi?

Haluatko kuulla lisää M-Brainin strategisista analyyseista? Ota yhteyttä! Kuulemme mielellämme haasteistasi ja kerromme lisää siitä, miten voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi strategisessa päätöksenteossa.

M-Brainin vahvuudet strategisen tiedon tuottamisessa:

 • Joustava projektinhallinta ja avoin yhteistyö asiakkaan kanssa
 • Asiakaskohtaisesti räätälöidyt tutkimus- ja analyysimetodit
 • Maailmanlaajuinen kattavuus
 • Yli 20 vuoden kokemus

 

scenariowork-m-brain

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Ota yhteyttä

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close