Checklista för effektivt Market Intelligence-arbete

Market intelligence is a profession of lifelong learning

Hur ska man jobba effektivt med Market Intelligence och omvärldsbevakning? Här kommer en lista med tio tips baserad på input från experter runtom i världen som deltog i M-Brains globala undersökning Market Intelligence Trends 2020

Tips för en effektiv omvärldsbevakning

I den globala undersökningen Market Intelligence Trends 2020 så delade MI-experter från ledande bolag runtom i världen generöst med sig av sin kunskap. Detta gällde både förutspåelser om vart branschen är på väg och information om hur man kan jobba effektivt med Market Intelligence, omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Här är tio tips baserade på den samlade expertkunskapen i undersökningen och M-Brains erfarenheter av att samarbete med ledande företag och experter på området.

Tio punkter att tänka på

Bevaka brett – håll ett granskande öga på marknaden och undvik de blinda fläckar som kan uppstå när du fokuserar för mycket på dina konkurrenter

 

Analysera kontinuerligt – jobba med analyser som en kontinuerligt pågående process, men var även redo för ad-hoc insatser vid behov

 

Automatisera OCH analysera – tveka inte att introducera automatiserade processer för informationsinhämtning men kom ihåg vikten av mänskliga insatser för för analys och insikter

 

Satsa på smart data – big data kommer att få stor betydelse för MI-arbetet i de flesta typer av organisationer framöver, men data ska alltid samlas in för ett bestämt syfte

 

Balansera MI-gruppen – hitta en bra balans i sammansättningen av MI-gruppen,  tänk särskilt på fördelningen vad gäller tekniska färdigheter, “mjuk” kompetens, och managementfrågor

 

Träning och utveckling – Låt regeln om de tre E:na fungera som vägledning, satsa på education, experience, exposure

 

Läs mellan raderna – Förstå behoven hos dina uppdragsgivare och stakeholders, även det som inte är direkt uttalat

 

Var direkt – Ge raka svar på raka frågor och överarbeta inte leverabler vid enkla uppdrag

 

Nätverka – nätverkande, liksom konsultativa färdigheter, gör det möjligt att höja statusen på MI-programmet

 

Integration med andra enheter – MI-program kan integreras med andra affärsenheter, förutsatt att detta ses som en möjlighet och inte ett hot.

 

 

Har du synpunkter på listan? tveka inte att mejla mig

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close