Du har väl inte missat M-Brains Market Intelligence Survey 2015?

Market Intelligence Survey

Du har väl inte missat att resultaten från M-Brains återkommande globala MI-studie, Market Intelligence Survey 2015, finns tillgängliga? I rapporten kan du bland annat läsa om hur branschexperter och företagsledare ser på utmaningar och trender i branschen och vilket genomslag deras MI-program har. Hur står sig din organisations arbete med omvärldsanalys och omvärldsbevakning i jämförelse?

Market Intelligence Survey 2015

Resultaten från den sjunde upplagan av M-Brains* återkommande MI-studie, Market Intelligence Survey 2015, finns nu tillgängliga i form av ett white paper. I rapporten kan du bland annat läsa om hur branschexperter och företagsledare ser på utmaningar och trender i branschen, vilket genomslag deras MI-program har, samt vilka resurser man satsar på MI-arbete. Den globala undersökningen omfattar närmare 500 respondenter från ett 50-tal länder och 20 olika branscher. Rapporten innehåller bland annat nya insikter om:

Market Intelligence Return on Investment

Årets studie tittar bland annat på Return on Investment (ROI) och Value of Investment (VOI). Bland de viktigaste slutsatserna är att mer än 60% av respondenterna upplever att deras MI-aktiviteter ger en hög ROI samt att en så hög andel som 84% menar att deras företag dragit nytta av systematiskt MI-arbete.

MI-survey1

MI-organisationers storlek och budget

Årets undersökning visar på intressanta förändringar vad gäller storleken på MI-gruppen samt budgeterade medel för MI-arbetet. Genomsnittet för storleken på en MI-grupp har exempelvis vuxit jämfört med 2013, vilket är en utveckling som främst drivs på av de större organisationerna. Här kunde man också se att företag med ett MI-arbete i världsklass (enligt M-Brains ramverk World Class Market Intelligence Framework) i högre utsträckning än andra använder sig av centraliserade MI-grupper.

Effektivt beslutsfattande

Studien visar även att företag med MI-arbete i världsklass var betydligt mer effektiva än andra vad gäller att förse företagets beslutsfattare med bra beslutsunderlag, de lider mer sällan av brist på information och har inte heller för mycket information.

Market Intelligence i en föränderlig värld

Resultaten på detta område visar ett starkt stöd för systematiskt MI-arbete och spännande insikter om hur sociala medier växer i betydelse inom MI. Mer än en fjärdedel av respondenterna samlar exempelvis in minst 10% av sin information via sociala medier, medan 22% inte alls använder denna typ av kanaler.

Dessa slutsatser i sin helhet och mycket mera finns att ladda ned i rapportform här: The Global Market Intelligence Survey 2015.

Av: Johan Hammarlund

*studien gjordes tidigare under namnet Global Intelligence Alliance

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close