Ny e-bok om Social Media Intelligence

Nu finns en e-bok som förklarar hur du kan arbeta med Social Media Intelligence (SMINT). Topi Laakso, senior analyst på M-Brain, berättar i den vad du ska tänka på för att lyckas att nå ut till rätt grupper och vad du ska tänka på vid mätning och analys. Glöm sen inte att de insikter som skapas ska omsättas i handling också!

Social Media Intelligence – ett område på tillväxt

Allt fler företag börjar använda sig av inhämtning av information från sociala medier i sitt arbete med Market Intelligence och omvärldsanalys. Ofta brukar man kalla detta Social Media Intelligence, SMINT (även om förkortningarna SOCMINT och SMI också förekommer). De mest framsynta organisationerna har redan ägnat sig åt detta i ett antal år men det är först på senare år som en mer strukturerad approach för detta börjat växa fram inom Market Intelligence och Competitive Intelligence. Som vi redan nämnt här på bloggen i samband med M-Brains Market Intelligence Survey 2015 så är Social Media Intelligence definitivt ett område som växer i betydelse, även om det fortfarande är något som en mindre andel av företagen ägnar sig åt i stor skala.

 

Att ämnet är aktuellt och högt på dagordningen för många organisationer reflekteras också i programmen för de båda stora Market Intelligence-konferenser som hålls i Europa under första halvan av 2016. Både M-Brains konferens i London och ICI:s konferens i Bad Neuheim har workshoppar där deltagarna får lära sig hur de kan jobba med social media intelligence och integrera denna nya praktik med mer traditionellt MI-arbete.

Råd och tips i ny e-bok

För att underlätta för de många organisationer som är nya på detta område så har M-Brain gett ut en e-bok som innehåller beskrivningar av vad man kan uppnå med denna typ av arbete och handfasta tips om vad som krävs för att lyckas. Denna e-bok, Handbook of Social Media Intelligence, är skriven av Topi Lakso som är Senior Analyst på M-Brain. Några av Topis råd när du ger dig in på denna arena kan sammanfattas så här:

  • Lyssna innan du talar – du behöver förstå din målgrupp för att kunna kommunicera och dra slutsatser
  • Var redo att reagera – sociala medier är en arena där saker ibland händer blixtsnabbt, var beredd på detta
  • Nöj dig inte med att mäta – analysera och sök drivkrafterna bakom det du observerar
  • Akta dig för (för) enkla lösningar – hitta de mätetal och KPI:er som har betydelse för din verksamhet
  • Samla inte bara information – se även till att du skapar insikt och omsätter detta i handling

Topi Laakso

 

 

 

 

 

 

Läs mer i e-boken som du kan ladda ned här: Handbook of Social Media Intelligence

 

av: Johan Hammarlund

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close