Omvärldsbevakning nytt krav i ISO 9001 och ISO 14001

Allt fler organisationer inser världet av att jobba systematiskt med omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Ett starkt bevis på detta är att dessa typer av processer numera är ett krav i de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Omvärldsbevakning nytt krav för miljontals organisationer

Att allt fler organisationer inser värdet (och behovet) av att jobba systematiskt med omvärldsbevakning tar sig många uttryck. Ett av de tydligaste är kanske att International Organization for Standardization, ISO, i slutet av förra året introducerade krav på att organisationer som ackrediteras ska arbeta med systematiska processer för omvärldsbevakning. Kraven gäller standarderna ISO 9001:2015 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001:2015 (miljöledningssystem).

 

ISO 9001 är världens största standard och används redan idag av miljontals organisationer runtom i världen. Syftet är att genom ständiga förbättringar bli bättre på att möta kundernas och omvärldens krav. Standarden är allt oftare ett krav vid upphandlingar i Sverige så betydelsen kan förväntas öka ännu mera i framtiden.

 

Vad betyder då de nya kraven? Det är ganska öppna formuleringar som går att tolka med stor frihet men Swedish Standards Institute, SIS, sammanfattar det som att det blir “…större fokus på omvärldsfaktorer och hur de påverkar planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter.” Grundprincipen är att en organisation måste kunna visa att man har ett systematiskt arbete kring dessa frågor och att man tittar bredare än bara kunder och leverantörer, något som är livsnödvändigt i dagens snabbföränderliga värld.

Här kan du få hjälp

Om du vill veta mer om de nya kraven i ISO 9001 och 14001 kan du med fördel vända dig till Svenska Standards Institute, de har till exempel en särskild grupp som kan bistå med tolkning och förklaring av innebörden i kraven. Vill du ha råd om hur du kan förbättra ditt arbete med systematisk omvärldsbevakning och analys så att du möter de nya kraven är du varmt välkommen att kontakta oss på M-Brain.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close