Sentimentanalys – javisst, men det är människor som förvandlar data till information

People with their information capital are the core filterers of media information and producers of meaningful content.

I och med den massiva ökningen av elektronisk kommunikation skapas allt mer dissonans i medieinnehållet. Bruset kring budskap är idag oöverträffat och även de mest erfarna mediakonsumenterna måste vara försiktiga med hur de behandlar medieinnehåll. Människor, med deras individuella informationskapital, är idag både filtrerare av medieinformation och de som producerar betydelsefullt content. Detta kan användas för att säkerställa att den information som ligger till grund för beslutsfattande är uppdaterad, relevant och faktabaserad.

Antalet medieproducenter har skjutit i höjden

Digitaliseringen har inneburit en lavinartad ökning i antalet sajter och antalet nyhetskällor på nätet är idag häpnadsväckande. Sociala medier har också förvandlat privatpersoner till journalister som bevakar sina egna liv. Gränsen mellan underhållning, åsikter och fakta i uppdateringar och bloggar har därmed blivit allt luddigare. Olika gruppers inflytande på enskilda individer speglas också i det content som produceras – något som en mediekonsument som kommer utifrån kanske inte ens är medveten om.

Reklam och propaganda planteras i journalistiken

Fusionen mellan reklam och oberoende kommunikation blir allt mer mainstream. Det är lätt att förstå att annonsörer försöker etablera mer effektiva sätt att utöva inflytande på men konsekvensen är att en gråzon riskerar att utvecklas till att bli helt svart. Var denna utveckling landar är ännu inte klart och utvecklingen är viktig att följa, annars riskerar många mediekonsumenter att blint kliva in i detta nya gränsland mellan reklambudskap och journalistiskt innehåll.

Utöver aktivister och annonsörer bidrar även intressegrupper och myndigheter till bruset. Den senaste tidens konflikter har till exempel ökat mängden propaganda och desinformation i media. Media har bland annat berättat om så kallade trollfabriker och ryska Sputnik har startat nyhetssajter på bland annat finska och svenska för att nå ut med sina budskap. En militärunderrättelsechef rapporterade nyligen att 70-80% av Ukrainska nyheter består i desinformation och att actionfilmsregissörer har rekryterats för att producera nyheter i Ryssland. Var inte meningen att nyhetsankare skulle vara bland de mest pålitliga personerna?

Att skapa värde av en stor mängd data

Mängden data växer för var dag och är till sin natur allt mer skiftande. För att bättre värdera betydelsen av kommunikation krävs således en förbättrad mediekunnighet hos mottagaren.Mediebevakning och publicitetsanalys i den här miljön kräver professionell expertis. Analytiker är vana vid att värdera betydelsen av ett budskap och tillförlitligheten i dess innehåll och att plocka ut relevanta data. Det innebär till exempel att native advertising (annonsering som efterliknar redaktionellt innehåll) och content från otillförlitliga källor kan identifieras och uteslutas.

Tonen i publiciteten är en central del i de flesta medieanalyser. Automatisk sentimentanalys kan dock inte korrekt tyda alla språkliga nyanser och kan inte heller särskilja mellan faktiska nyheter och content marketing eller propaganda. Därför riskerar information att bli förvrängd. Expertkunskap säkerställer att analysens indikatorer är baserade på relevant och tillförlitligt material och säkrar därmed även trovärdigheten i slutsatserna. Denna kompetens är bra att bygga upp inom den egna organisationen, men du kan också komplettera med externt stöd.

I dessa processer raffineras data till information att agera på och som kan tillämpas i affärssyfte. Data i sig själv har inget värde, det är bara när data möter mänskligt informationskapital som insikter och betydelsefull information för beslutsfattande produceras!

 

Av: Kimmo Parviainen                  Översättning och bearbetning: Hedda Langeby och Johan Hammarlund

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close