Ny ranking av twittrare – vad betyder det när du ska analysera sociala medier?

Twitterbarometern presenterade nyligen en ranking av Sveriges mest inflytelserika twittrare. Detta är en bra startpunkt för ett samtal om hur man kan jobba med att analysera nätverk på sociala medier.

Sveriges mest inflytelserika twittrare

För ett fåtal timmar sedan presenterades en ny ranking av Sveriges mest inflytelserika twittrare på Mediedagarna i Göteborg varifrån detta skrivs. Twitterbarometern, som den kallas, har tagits fram av Göteborgsföretagen Crawlica och Welcom och toppades föga förvånande av namn som Zlatan , Carl Bildt och Peter Wolodarski . Detta är inte den enda mätningen av detta slag och resultaten är (oftast) ganska likartade.

Rankingen i twitterbarometern baseras enligt Medieakademin på tre faktorer:

 

  • Hur många svenska följare ett svenskt konto har
  •  Hur många svenska följare kontohavarens följare har
  •  Hur många retweets ett konto fått

 

Detta skapar enligt twitterbarometern ett mått på hur inflytelserikt ett twitterkonto är. Mot denna argumentation finns inget att invända men det är ändå värt att poängtera att detta skapar just detta, ETT mått på inflytande. Mattias Östmar, som tidigare bland annat analyserat hur samtalsnätverk på sociala medier skiljer sig från följarnätverk, har nyligen med föredömlig transparens visat hur samma nätverksdata från Twitter ger märkbart olika resultat beroende på vilka variabler som prioriteras. Detta borde vara en självklarhet för de som jobbar med att analysera sociala medier men förtjänar att upprepas.

Twb

Vilket nätverk är rätt nätverk?

För att möjliggöra en fördjupad analys av inflytande så bör vi också titta på närmare på de nätverk som olika personer är del av. Kanske är du som jobbar B2B mer betjänt av att befinna dig i ett annat nätverk än den som jobbar B2C. Kanske är inte Zlatans följare de som du vill interagera med för att nå ut ditt med budskap och nå insikter om deltagarna i nätverket (men kanske Carl Bildts?).

 

För att nå djup i analyserna bör vi följaktligen inte bara titta på generellt inflytande på en viss plattform. Vi behöver titta på vilken typ av deltagare som nätverket har och hur de interagerar med varandra. Då börjar vi få en fastare bas för analysarbetet och kan välja mellan olika nivåer av analys anpassade för varierande situationer och målgrupper. Kanske något att tänka på inför skapandet av nästa ranking av twittrare?

 

Om du vill ha en introduktion till hur du kan få insikter och ny kunskap genom analys av sociala medier kan du med fördel läsa M-Brains nya e-bok: Handbook of Social Media Intelligence

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close