Vad är Market Intelligence och omvärldsanalys? – M-Brains nya blogg ger dig svaren

Idag behöver företag vara pålästa, uppdaterade, samt snabbfotade för att ligga i framkant och ta marknadsandelar. Vi på M-Brain har en passion för vad bra Market Intelligence kan åstadkomma och kommer därför i denna blogg belysa utvecklingen inom Market Intelligence och närliggande områden för att hålla dig uppdaterad och inspirerad!

Nya utmaningar

I dagens verklighet går det inte att bara använda historisk information och data, inte heller att endast lita på interna källor. För att företag ska kunna ligga i framkant och ta marknadsandelar så behöver de vara pålästa, uppdaterade i realtid, samt snabbfotade. En stor utmaning idag är förstås de snabbt ökande datamängderna samt att företagens analytiker har svårt att identifiera vart de ska hitta relevant information. Sedan måste de ju också ha tid att sortera ut och identifiera det som är viktigt, de riktiga insikterna.

 

Vi på M-Brain har en passion för vad bra Market Intelligence kan åstadkomma och ser dagligen bevis på detta hos våra partners och kunder. Vi kommer därför i denna blogg att återkommande belysa och på ett enkelt sätt beskriva hur vi ser på världen inom Market Intelligence och närliggande områden. Vi kommer också lyfta fram de senaste studierna och insikterna som kan hjälpa dig att vara uppdaterad och förhoppningsvis inspirerad!

 

Vår mission sedan företaget grundades för 15 år sedan har hela tiden varit att ligga i framkant och hjälpa våra kunder att hämta in relevant information från media och andra källor via sofistikerade verktyg och duktiga analytiker. Målet med detta är att våra användare ska kunna kapitalisera på informationen för att få bättre underlag för affärsbeslut framåt och därigenom bli mer effektiva och lönsamma.

 

Dessa processer kan beskrivas med en mängd olika närliggande begrepp. Market Intelligence (MI), Business Intelligence (BI), Competitive Intelligence (CI), Knowledge Management (KM), och Social Media Intelligence (SMINT), är några av dem som det diskuteras och skrivs mycket om. Hur dessa förhåller sig till varandra och påverkar organisationers strategiarbete kommer du fortsättningsvis att kunna läsa mer om på denna plats.

 

Varmt välkommen till M-Brains svenska blogg!

 

Av: Christina Wihlner Lentell, VD M-Brain Sverige

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close