Mediatiedote 10.5.2021

Global Intelligence Survey tulee taas

M-Brainin Global Intelligence Survey on markkinoiden kattavin markkina- ja kilpailijatiedon tutkimus. Joka toinen vuosi toteutettu kysely on suunniteltu auttamaan kaikkia markkinatietoa hyödyntäviä tahoja sekä tukemaan strategista liiketoiminnan suunnittelua tuoreimman tilastotiedon avulla.

Global Intelligence Survey perustuu M-Brainin markkinatiedon viitekehykseen, jonka kokeneet tiedonhallinnan ammattilaiset ovat kehittäneet yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Vuodesta 2005 toteutetun kyselyn tulokset ovat tuoneet arvokasta tietoa siitä miten eri kokoiset, eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla toimivat yritykset hyödyntävät markkinatietoa.

Näkemyksiäsi tarvitaan

Mikäli hyödynnät ulkoista markkinatietoa päätöksiä tehdessäsi, mielipiteesi on meille tärkeä. Viime vuosina monenlaiset organisaatiot ovat hyödyntäneet kyselytuloksia vertaillakseen, asettaakseen tavoitteita sekä kehittääkseen etenemis- ja toteutussuunnitelmia. Tulokset auttavat ymmärtämään kuinka markkinatietoa voi hyödyntää voiton tuottamisessa, mahdollisuuksien löytämisessä sekä liiketoimintaympäristössä syntyviä riskejä torjumaan.

“Maailmassa, jossa vallitsee pandemian sekä siihen liittyvän hauraan talouden aiheuttama epävarmuus, myllerrykset ja pelko, markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden ymmärtäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Vuoden 2021 tutkimuksen tuloksista tulee olemaan teille suuri apu parantaessanne tiedonhallinnan prosessejanne ja tiedon hyödyntämistänne maailmanluokan tasolle. Tätä kautta luotte kestävän kilpailuedun yrityksellenne”, sanoo Joost Drieman, M-Brain Vice President Intelligence Best Practices.

Vuoden 2019 kysely antoi vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Missä päin organisaatiota markkinatietopalveluita harjoitetaan?

Kyselytutkimuksen mukaan useimmat markkinatietopalveluita tarjoavat osastot ovat vain yhden tason päässä toimitusjohtajasta (tai aluejohtajasta/osastonsa ylimmästä johtajasta). Kaiken kaikkiaan 52 prosentilla vastaajista on lyhyt linkki toimitusjohtajaan.

Miten markkinatietoon liittyvät toiminnot on organisoitu?

Yli 70 prosentilla yrityksistä on oma tiiminsä. Viidesosa vastaajista ilmoitti työskentelevänsä osana tiedonhallinnan ja tiedon tuottamisen yhteisöä. Yritykset työllistävät keskimäärin seitsemän tiedonhallinnan ammattilaista. Määrä on vähentynyt hieman viime vuosina.

Kuinka suuria markkinatietoon varatut budjetit ovat?

40 prosenttia vastaajista kertoi budjetin olevan 200 000 € (pois lukien HR-kulut). Keskimääräinen budjetti oli 540 000 €. Verrattuna kahden vuoden takaiseen, keskiarvobudjetti pysyi lähes ennallaan. Suurin osa budjetista käytetään raporttien tilaamiseen ja toiseksi suurin osa konsultointipalveluihin.

Miten tiedonhallinnan ammattilaisiin suhtaudutaan organisaatiossa?

74 prosenttia vastaajista näkee markkinatiedon ammattilaiset henkilöinä, jotka toimittavat valmiita tietopaketteja, ennakointeja ja johtopäätöksiä; konsultteina, jotka tarjoavat vaihtoehtoja tai eriäviä mielipiteitä, tai luotettavina neuvonantajina, joilla on rooli johdon päätöksenteossa. Edelliseen tutkimukseen verrattuna tiedonhallinnan ammattilaisten rooli on siirtynyt yhä enemmän kohti luotettavaa neuvonantajaa.

Voita ilmainen tutkimus

Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2021 lopulla ilmestyvässä M-Brain Global Intelligence Survey 2021 -white paperissa. Kaikki kyselyyn vastanneet saavat ilmaisen kopion tutkimustuloksista, ja lisäksi heillä on mahdollisuus voittaa organisaatiolleen ilmainen tiedonhallintaan ja -kehittämiseen keskittyvä M-Brainin vertailuanalyysitutkimus.

Lisätietoja: https://www.m-brain.com/global-intelligence-survey

Osallistu kyselyyn: https://response.questback.com/mbraininsightoy/glrsrobdvp

Close
M-Brain.com