M-Brainin kiitelty aamiaisseminaarien sarja jatkuu

M-Brainin aamiaistilaisuus - M-Brain

M-Brainin tiedolla johtamiseen syventyvä aamiaisseminaarien sarja jatkuu 13. joulukuuta kiinnostavilla aiheilla ja asiantuntevilla puhujilla. Tällä kertaa teemassa yhdistyvät yrityksen maineen rakentaminen tiedon avulla ja verkostoitumisen merkitys tietojohtamisessa. Aiemmat aamiaiset ovat käsitelleet viestinnän mittaamista, toimialojen murroksia ja ennakoivaa strategiatyötä. Teemoja yhdistävänä punaisena lankana kulkee laadukkaan tiedon merkitys liiketoiminnassa.

Syyskuussa pureuduttiin entistä syvemmin siihen, miten markkinatietoa hyödynnetään osana yritysten strategisia projekteja. Näkemyksensä aiheesta kertoivat betonirakennevalmistaja Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen ja konsulttiyritys Rohjeta Advisorsin toimitusjohtaja Kimmo Suominen. 

 

Syksyllä yhdistettiin strategiatyön teoriaa ja käytäntöä

Peikon Paananen painotti puheenvuorossaan, että yrityksen tavoitteet ja strategia ohjaavat sen tietotarvetta. Kun tietoa lähtee hankkimaan, on tärkeää osata kysyä oikeat kysymykset. Peikon tapauksessa tarvetta on erityisesti maksukykyisten asiakasprospektien ja kilpailijoiden tunnistamiseen. Tähän tarkoitukseen räätälöidyt M-Brainin yritysprofiilit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi.  

Rohjetan Suominen keskittyi esityksessään strategiatyön muutoksiin digitaalisen murroksen aikakaudella. Nopeasti muuttuvat toimialat haastavat yritysjohtajat uudenlaiseen ketteryyteen. Suomisen mukaan strategit jakautuvat karkeasti kahteen ääripäähän: suunnittelijoihin ja kokeilijoihin. Molemmilla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Suominen tiivisti, että ketterä kokeilu on välttämätöntä yrityksen menestyksen kannalta, mutta se vaatii tuekseen kaiken lävistävää strategista ajattelua – muuten se on vain päämäärätöntä poukkoilua. 

M-Brainin aamiaistilaisuuksien konsepti on saanut paljon kiitosta. Tiiminvetäjä Tuula Hämäläinen VTT:n Business Intelligence -yksiköstä  kiteyttää, että aamiaisissa yhdistyy monta hienoa asiaa: mielenkiintoiset esitykset, tilaisuus verkostoitua, maksuttomuus ja aikataulu, johon ei tarvitse varata koko työpäivää. Syyskuisessa tilaisuudessa yhdistyivät Hämäläisen mukaan sopivalla tavalla teoria ja käytäntö – Peikko Oy:n mielenkiitoinen kasvutarina ja toisaalta VTT:lle juuri nyt ajankohtainen strategisen ajattelun luotaaminen.
 

Joulun alla keskitytään maineen hallintaan ja verkostoitumiseen

Seuraavalla aamiaisella 13. joulukuuta perehdytään yrityksen maineenhallintaan sekä markkina- ja asiakastiedon hyödyntämiseen systemaattisen maineen johtamisen osana. Liiketoiminnan kehitysjohtaja Sonja Martikainen M-Brainilta sanoo, että maineen johtamisessa on olennaista määritellä mittarit, joiden avulla mainetta ja sen kehitystä seurataan. Maineenhallinta on jatkuvaa markkina- ja asiakasymmärryksen hakemista sekä varautumista riskeihin. Joulukuun aamiaisella aiheesta puhuu Granon kaupallinen johtaja Jukka-Pekka Vuori. 

Senior Analyst Marjariitta Mandell Valmetin Business Intelligence -yksiköstä käsittelee puheenvuorossaan verkostoitumisen merkitystä tietojohtamisessa otsikolla ”Networking osana tiedonjohtamisen käytäntöjä”. Martikainen kommentoi, että yrityksen sisäinen verkostoituminen on vähintäänkin tiedon rikastuttamista keräämällä trendejä, heikkoja signaaleja ja markkinaymmärrystä eri puolelta organisaatiota. Ryhmä ihmisiä näkee markkinat laajemmin, ja ryhmän erilaiset jäsenet tekevät havainnoista mielenkiintoisia, moninaisempia ja laadukkaampia. Verkostoitumisessa kiteytyy ajatus, että ryhmä on aina enemmän kuin osiensa summa. 

Hyödyntämällä sekä tiedolla johtamisen metodeja että luotettavan ulkopuolisen toimijan apua, yritykset voivat parantaa osaamistaan niin maineenjohtamisessa kuin strategisessa johtamisessakin.

Ilmoittaudu seuraavaan M-Brainin aamiaistilaisuuteen 14.2.2018

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close
M-Brain.com